Square root
VBT
Calculator
magnet

Tân T

30 tháng 10 2019 04:30

câu hỏi

x/7=y/2;y/3=z/5 và x+y+z =10


1

1


Ngoc N

30 tháng 10 2019 11:52

suy ra x/21=y/6;y/6=z/10 và x+y+z=10 suy ra x/21=y/6=z/10 và x+y+z áp dụng ......... làm bình thường là xong

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận