Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

25 tháng 10 2020 08:50

câu hỏi

x÷7=5(dư 2) x÷7=7(dư 3) x÷7=4(dư 5) x÷7=8( dư 4)


3

1


Khang Q

27 tháng 10 2020 14:10

Chơi mình đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chơi game free fire ko

4

Lihat jawaban (2)