Square root
VBT
Calculator
magnet

Thân T

18 tháng 12 2022 09:00

câu hỏi

X×7,5-324,5=343

X×7,5-324,5=343

alt

26

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:03

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Thân T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 89<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6<br>Bài giải chi tiết:<br>x*7,5 - 324,5 = 343</p><p>&lt;=&gt; x*7,5 = 343 + 324,5 = 667,5</p><p>&lt;=&gt; x = 667,5 : 7,5 = 89<br>Kết luận: đáp án chính xác là 89<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thân T
Đáp án cho câu hỏi của em là: 89

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6
Bài giải chi tiết:
x*7,5 - 324,5 = 343

<=> x*7,5 = 343 + 324,5 = 667,5

<=> x = 667,5 : 7,5 = 89
Kết luận: đáp án chính xác là 89
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận