Square root
VBT
Calculator
magnet

Cữu V

04 tháng 11 2019 12:06

câu hỏi

x - 7/2 = 25/3


0

2


Lê D

04 tháng 11 2019 13:12

71/6

Trương N

09 tháng 11 2019 15:37

x=25/3+7/2 x=71/6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)