Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy N

30 tháng 10 2022 12:20

câu hỏi

X³ -6x² 12x -8 tại x = 22


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:00

Được xác nhận

<p>Chào em Thủy N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương đa thức<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>x<sup>3</sup>-6x<sup>2</sup>+12x-8=(x-2)<sup>3</sup></p><p>Thay x=22 vào biểu thức ta được</p><p>(22-2)<sup>3</sup>=20<sup>3</sup>=8000</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thủy N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương đa thức
Lời giải chi tiết như sau:

x3-6x2+12x-8=(x-2)3

Thay x=22 vào biểu thức ta được

(22-2)3=203=8000

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xét tính đơn điệu của các hàm số sau f) y=x^(3)−3x^(2)+4x−1

4

Được xác nhận