Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm C

17 tháng 10 2022 12:31

câu hỏi

x - 6² = 9


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 13:03

Được xác nhận

<p>``Xin chào Phạm C.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>x - 6² = 9</p><p>=&gt;x-36=9</p><p>=&gt;x=9+36</p><p>=&gt;x=45</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

``Xin chào Phạm C.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 3 bài 1.

Lời giải chi tiết:

x - 6² = 9

=>x-36=9

=>x=9+36

=>x=45

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận