Square root
VBT
Calculator
magnet

Bơ B

15 tháng 4 2022 13:07

câu hỏi

x : 6,2 = 3,8


1

2


Doraemon D

15 tháng 4 2022 13:35

X 3,8 x 6,2 X 23,56

Nguyễn B

16 tháng 4 2022 02:38

x = 3,8×6,2 x = 23,56

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)