Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

12 tháng 4 2020 04:01

câu hỏi

x/5=2/5 3/8=6/x 1/9=x/27 4/x=8/6 Các bạn giúp mình giải bài này nhé ! 💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬


0

1


Buigiaboa B

12 tháng 4 2020 14:04

X=2 X=16 X=3 X=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)