Square root
VBT
Calculator
magnet

Huynh D

22 tháng 11 2019 00:33

câu hỏi

x+5=10


0

1


T. Hữu

22 tháng 11 2019 01:55

x = 10 - 5 x = 5 Em muốn hỏi điều gì?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)