Square root
VBT
Calculator
magnet

Nthuy D

27 tháng 10 2022 12:48

câu hỏi

X²+4xy+4y²-36

X²+4xy+4y²-36


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nthuy D,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>x²+4xy+4y²-36</p><p>=(x<sup>2</sup>+4xy+4y<sup>2</sup>)-6<sup>2</sup><br>=(x+2y)<sup>2</sup>-6<sup>2</sup><br>=(x+2y+6)(x+2x-6)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nthuy D,
Đây là một bài thuộc Toán 8. 
Bài giải chi tiết:
x²+4xy+4y²-36

=(x2+4xy+4y2)-62
=(x+2y)2-62
=(x+2y+6)(x+2x-6)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0 : 3x−2=2x−3

3

Được xác nhận