Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên P

06 tháng 4 2020 13:50

câu hỏi

x²-4x-4=9 giải phương trình hộ em vs nhá mọi người


0

1


Ngọc N

07 tháng 4 2020 05:00

x^2-4x-4-9=0 (=) x^2-4x-13=0 (=)(x^2-4x+4 )-17=0 (=) (x-2)^2 - √17=0 (=)(x-2-√17)(x-2+√17)=0 (=) x-2-√17=0 hoặc x-2+√17=0 (=) x= 2+√17 hoặc x=2-√17 Vậy tập nghiệm của phương trình trên là S = {2+√17, 2-√17}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2=2x-3

5

Lihat jawaban (1)