Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

14 tháng 7 2022 05:17

câu hỏi

x÷4=8 x=


6

2


Ngân N

14 tháng 7 2022 06:33

x = 4×8 x = 32

Lê B

14 tháng 7 2022 07:56

4x8=32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có mấy hình tâm giác

8

Lihat jawaban (2)