Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy T

09 tháng 4 2023 11:50

câu hỏi

x(3x-2)=x(x-2)

x(3x-2)=x(x-2)


7

1


Windycloud W

09 tháng 4 2023 12:39

<p>TK:</p><p>x(3x-2)=x(x-2)</p><p>&lt;=&gt;3x^2-2x=x^2-2x</p><p>&lt;=&gt;3x^2-x^2-2x+2x=0</p><p>&lt;=&gt;2x^2=0</p><p>&lt;=&gt;x^2=0</p><p>&lt;=&gt;x=0&nbsp;</p><p>vậy ...</p>

TK:

x(3x-2)=x(x-2)

<=>3x^2-2x=x^2-2x

<=>3x^2-x^2-2x+2x=0

<=>2x^2=0

<=>x^2=0

<=>x=0 

vậy ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trứng có chất khoáng không

4

Lihat jawaban (1)

Tính một cách hợp lí: f) (−2020)−2018−2016−…−2008

6

Được xác nhận