Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo B

17 tháng 12 2020 11:45

câu hỏi

x-39=56


8

4


Bảo B

17 tháng 12 2020 11:47

x =56+39 x= 93

Amongus A

04 tháng 1 2021 13:07

95

Văn H

18 tháng 12 2020 14:22

x=56+39 x=93

Amongus A

04 tháng 1 2021 13:07

sai95

Amongus A

04 tháng 1 2021 13:06

x=93

Hậu Đ

11 tháng 3 2021 11:21

xạo chó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số tuổi Bố, mẹ và hoa là 70 tuổi. Tuổi mẹ cộng tuổi hoa là 38 tuổi. Bố hơn hoa 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người

15

Lihat jawaban (3)