Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng N

15 tháng 8 2021 09:07

câu hỏi

x-34+75=313


11

2


Đoàn T

18 tháng 8 2021 04:23

ừm hay

Jannie J

22 tháng 8 2021 08:00

x-34+75=313 x = 109 x = 313 - 109 x = 204

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy cho tui bài kiểm tra

11

Lihat jawaban (17)