Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn G

29 tháng 10 2022 02:50

câu hỏi

x-314=4×5 bằng bao nhiêu làm cách nào

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 07:42

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 8 Bài giải chi tiết: x-314=4.5 x-314=20 x=334 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận