Square root
VBT
Calculator
magnet

Binhminh B

23 tháng 2 2023 13:26

câu hỏi

x:3=y:5vs x-y=-4


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

25 tháng 2 2023 11:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuy N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>x:3=y:5 = (x - y) / (3 - 5) = -4/-2 = 2</p><p>=&gt; x = 6 và y = 10</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thuy N, 
Bài giải chi tiết:
x:3=y:5 = (x - y) / (3 - 5) = -4/-2 = 2

=> x = 6 và y = 10


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận