Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát L

21 tháng 11 2022 13:16

câu hỏi

x/3=y/5 và x y=16

x/3=y/5 và x y=16


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 11:08

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Phát L,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:</p><p>x = 4can15/3 và &nbsp;y = 20can15/9</p><p>hay &nbsp;x = -4can15/3 và &nbsp;y = -20can15/9<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình bậc nhất hai ẩn<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có:</p><p>x/3 = y/5</p><p>xy = 16</p><p>&lt;=&gt; 5x - 3y = 0</p><p>xy = 16</p><p>&lt;=&gt; 5x = 3y</p><p>5xy = 80</p><p>&lt;=&gt; 5x=3y</p><p>3y^2 = 80</p><p>&lt;=&gt; 5x=3y</p><p>x = +-4can15/3</p><p>&lt;=&gt; x = 4can15/3 và &nbsp;y = 20can15/9</p><p>hay &nbsp;x = -4can15/3 và &nbsp;y = -20can15/9<br>Kết luận: đáp án chính xác là</p><p>x = 4can15/3 và &nbsp;y = 20can15/9</p><p>hay &nbsp;x = -4can15/3 và &nbsp;y = -20can15/9<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Phát L, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:

x = 4can15/3 và  y = 20can15/9

hay  x = -4can15/3 và  y = -20can15/9

Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài giải chi tiết:
Ta có:

x/3 = y/5

xy = 16

<=> 5x - 3y = 0

xy = 16

<=> 5x = 3y

5xy = 80

<=> 5x=3y

3y^2 = 80

<=> 5x=3y

x = +-4can15/3

<=> x = 4can15/3 và  y = 20can15/9

hay  x = -4can15/3 và  y = -20can15/9
Kết luận: đáp án chính xác là

x = 4can15/3 và  y = 20can15/9

hay  x = -4can15/3 và  y = -20can15/9
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Sao N

21 tháng 11 2022 13:57

<p>Ok rồi nha</p>

Ok rồi nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận