Square root
VBT
Calculator
magnet

Le H

07 tháng 4 2020 09:24

câu hỏi

x × 3 = 3


3

3


Ngọc N

07 tháng 4 2020 12:38

x=1 :))

Khiêm S

08 tháng 4 2020 11:25

vậy xxx=3

Thảopc T

10 tháng 4 2020 09:57

cái gì đây

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Mon M

10 tháng 4 2020 12:46

ủa bài này là l9 á hả??

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 phần căn x trừ 3 bằng 4

6

Lihat jawaban (1)