Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

17 tháng 2 2021 14:26

câu hỏi

x:3:3+45=60


10

2


Trần G

18 tháng 2 2021 09:10

x : 3 : 3 + 45 = 60 x : 3 + 45 = 60 : 3 x : 3 + 45 = 20 x : 3 = ..... * hình như đề bài bị sai rồi e ơi , e ktra đi *

Sinnies S

22 tháng 2 2021 15:21

Bạn làm sai rồi, như vậy nè : x : 3 : 3 + 45 = 60 x : 3 : 3 = 60 - 45 x : 3 : 3 = 15 x : 3 = 15 × 3 x : 3 = 45 x = 45 × 3 x = 145

Nguyễn T

01 tháng 3 2021 00:39

x : 3 : 3 + 45 = 60 x : 3 : 3 = 60 - 45 x : 3 : 3. = 15 x : 3 = 15 × 3 x : 3 = 45 x = 45 × 3 x = 135

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23456 + 34788

13

Lihat jawaban (5)