Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ N

25 tháng 11 2022 13:45

câu hỏi

x-3/13 + x-3/14 = x-3/15 + x-3/16

x-3/13 + x-3/14 = x-3/15 + x-3/16

 

alt

14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 03:42

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Vũ N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 3<br><br><br>Bài giải chi tiết:<br>Đề bài&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; (x-3)(1/13+1/14-1/15-1/16) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-3)=0</p><p>&lt;=&gt; x = 3<br>Kết luận: đáp án chính xác là 3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Vũ N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 3


Bài giải chi tiết:
Đề bài 

<=> (x-3)(1/13+1/14-1/15-1/16) = 0

<=> (x-3)=0

<=> x = 3
Kết luận: đáp án chính xác là 3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyen K

27 tháng 11 2022 11:12

<p>&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; (x-3)(1/13+1/14-1/15-1/16) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-3)=0</p><p>&lt;=&gt; x = 3<br>Kết luận: đáp án chính xác là 3</p>

 

<=> (x-3)(1/13+1/14-1/15-1/16) = 0

<=> (x-3)=0

<=> x = 3
Kết luận: đáp án chính xác là 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận