Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên T

06 tháng 11 2022 13:16

câu hỏi

x (-3)=-11

x (-3)=-11


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 11:07

Được xác nhận

Xin chào em Uyên T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 11/3 Đây là một bài tập thuộc dạng toán tìm x - lớp 6 Bài giải chi tiết: x (-3)=-11 <=> x = -11/(-3) <=> x = 11/3 Kết luận: đáp án chính xác là: 11/3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. "

Thất S

07 tháng 11 2022 07:14

<p>x(-3)=-11<br>x=11/3</p>

x(-3)=-11
x=11/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms have sb/sth .. mind

3

Được xác nhận