Square root
VBT
Calculator
magnet

NguyễnTrân N

24 tháng 3 2021 12:30

câu hỏi

x/-3=-10/6


4

2


T. Hữu

25 tháng 3 2021 04:11

x/-3=-10/6 x.6 = (-3).(-10) 6x = 30 x = 5

Lê T

27 tháng 3 2021 12:30

x/-3=-10/6=-x/3=5/3 x=5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)