Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoshimiya T

13 tháng 2 2020 10:05

câu hỏi

x.(-2x-10).(-11+x)=0


0

1


T. Hữu

14 tháng 2 2020 07:18

Chào em! Bài này ta cần áp dụng tính chất sau a.b.c = 0 thì a = 0 hoặc b = 0 hoặc c = 0 Em thử làm xem nhé. 😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)