Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh A

05 tháng 10 2021 15:03

câu hỏi

x : 29 = 8746 (dư 17)


6

3


Ngọc L

05 tháng 10 2021 15:09

mai mình giải nhé

Ngọc L

08 tháng 10 2021 01:16

thôi quên rồi bạn ơi mình làm bài tập bủi sáng chiều học ở trường 😭😭😭

Ngọc L

08 tháng 10 2021 01:17

tối học online

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

zdgdkxxhlduksag

17

Lihat jawaban (5)