Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

16 tháng 2 2023 13:23

câu hỏi

x/25=-3/15x7/6

alt

35

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 10:52

Được xác nhận

<p>Chào em Ẩn D,</p><p>Đây là dạng bài giải phương trình</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>x/5 = (-3/14).(7/3)</p><p>&lt;=&gt; x/5 = -1/2</p><p>&lt;=&gt; x = -2.5</p><p>Đáp số: x= -2.5</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Ẩn D,

Đây là dạng bài giải phương trình

 

Bài giải chi tiết:

x/5 = (-3/14).(7/3)

<=> x/5 = -1/2

<=> x = -2.5

Đáp số: x= -2.5

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

Tạ Đ

16 tháng 2 2023 15:12

<p>=&gt; x/5=-1/2</p><p>=&gt; x=-1x5/2</p><p>=&gt; x= -2,5</p>

=> x/5=-1/2

=> x=-1x5/2

=> x= -2,5

Buza B

17 tháng 2 2023 13:51

<p>=-2,5</p>

=-2,5

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận