Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga N

24 tháng 4 2022 14:54

câu hỏi

x + 22,15 = 1,35 Giúp mình với đc ko ạ


4

2


Rubi R

24 tháng 4 2022 16:58

x+22,15=1,35 x =1,35 - 22,15 Vậy x =....

Ngọc M

29 tháng 4 2022 00:52

x=-20,8

Ngọc M

29 tháng 4 2022 00:53

x=1,35-22,15 x=-20,8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính h) (−1/2)^(2):1/4−2(−1/2)^(2)

2

Được xác nhận