Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương N

20 tháng 2 2023 09:32

câu hỏi

X/2=Y/3 VÀ X^3 + Y^3 =35 em cần gấp ạ

X/2=Y/3 VÀ X^3 + Y^3 =35 em cần gấp ạ

 


27

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần hệ pt bậc 1, 2 ẩn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: &nbsp;x = 2y/3</p><p>=&gt; (2y/3)^3 + y^3 = 35</p><p>=&gt; 35y^3/27 =35</p><p>=&gt; y^3 = 27</p><p>=&gt; y = 3 =&gt; x = 2</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần hệ pt bậc 1, 2 ẩn

Bài giải chi tiết:

Ta có:  x = 2y/3

=> (2y/3)^3 + y^3 = 35

=> 35y^3/27 =35

=> y^3 = 27

=> y = 3 => x = 2

 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

Han G

20 tháng 2 2023 10:43

<p>Ta có x/2=y/3= &nbsp;x^3+y^3/2^3+3^3=35/35=1</p><p>=&gt;x=2.1=2</p><p>y=3.1=3</p>

Ta có x/2=y/3=  x^3+y^3/2^3+3^3=35/35=1

=>x=2.1=2

y=3.1=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)