Square root
VBT
Calculator
magnet

Trận Q

13 tháng 1 2020 15:00

câu hỏi

x^2+y^2=18 và xy(x^2-y^2)=72


7

1


H. Phan

14 tháng 1 2020 10:11

Chào em, Đây là dạng hệ pt tựa đối xứng: Phương pháp chung: cộng đại số vế theo vế hai pt để khử hệ số tự do. Sau đó đưa về pt đẳng cấp, giải pt này bằng cách đặt ẩn phụ. X^2+y^2=18 (1) <=>2x^4+2y^4+4x^2y^2=648 (1’) (Bình phương hai vế rồi nhân 2 vào hai vế) xy(x^2-y^2)=72 (2) <=> 9yx^3-9xy^3=648 (2’) (Nhân 9 vào hai vế) (1’);(2’) => 2x^4+2y^4+4x^2y^2-9yx^3+9xy^3=0 (*) Nhận xét: x=0;y=0 không là nghiệm của hpt đã cho Với x;y#0 (khác 0), chia 2 vế (*) cho y^4 ta được 2(x/y)^4-9(x/y)^3+4(x/y)^2+9(x/y)+2=0 (**) Đặt t =x/y (**) trở thành 2t^4-9t^3+4t^2+9t+2=0 <=> (t^2-3t-2)(2t^2-3t-1)=0 Đến đây có thể giải pt tích để tìm được t. Từ đó rút ra được mối liên hệ x theo y (hoặc ngược lại). Sau đó thay vào một trong hai pt của hpt đã cho để giải tìm nghiệm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(x-2)(x+2)+6

7

Được xác nhận