Square root
VBT
Calculator
magnet

Trận Q

13 tháng 1 2020 15:13

câu hỏi

x^2-xy=6 và y^2+xy=12


2

1


H. Phan

14 tháng 1 2020 09:45

Chào em, Đây là dạng hệ phương trình tựa đối xứng: phương pháp giải chung là cộng đại số hai vế của pt để khử hệ số tự do và sau đó đặt ẩn phụ t=x/y để giải. X^2-xy=6 (1) <=> 2x^2-2xy=12 (1’) Y^2+xy=12 (2) (2)-(1’) vế theo vế ta được Y^2+3xy-2x^2=0 (*) Nhận xét: x=0 => y=0. (0;0) không là nghiệm của hệ đã cho. X# 0 (x khác 0) (*) <=> (y/x)^2+3(y/x)-2=0 (**) Đặt t=y/x (điều kiện t#0) (**) trở thành t^2+3t-2=0 Giải được t, tức là rút được mối liên hệ của x theo y. Từ đó thay vào một trong hai pt ban đầu của hệ để giải.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình sau: c) x/2−11/5≤−1/5

1

Được xác nhận