Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 10 2022 14:21

câu hỏi

x+2+x+3 =18 x=???

x+2+x+3 =18

x=???


12

2


Ngô B

12 tháng 10 2022 08:09

Bài giải:

alt

Nguyễn T

24 tháng 10 2022 13:58

sai r bạn

King B

15 tháng 10 2022 14:47

X18 dễ quá đó

Nguyễn T

24 tháng 10 2022 13:59

sai nốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)