Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuý H

22 tháng 9 2022 11:27

câu hỏi

x^2 + 2x - 2

alt

98

4

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 11:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuý H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao<br>Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thuý H
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao
Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

alt

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 11:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thúy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1_Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>N=x<sup>2</sup>+2x-2=(x+1)<sup>2</sup>-3</p><p>Ta có: (x+1)<sup>2</sup>≥0</p><p>&lt;=&gt;(x+1)<sup>2</sup>-3≥-3</p><p>&lt;=&gt;N≥-3</p><p>Vậy min N=-3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thúy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1_Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết:

N=x2+2x-2=(x+1)2-3

Ta có: (x+1)2≥0

<=>(x+1)2-3≥-3

<=>N≥-3

Vậy min N=-3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Nấm N

25 tháng 9 2022 04:15

A = x² + 2x – 2 = x² + 2x + 1 – 1 – 2 = (x + 1)² – 3 ≥ –3 Min A = –3 <=> x + 1 = 0 x = –1

Phu K

27 tháng 9 2022 20:27

x^2 + 2.x.1 + 1^2 -3 (x+1)^2-3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)