Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuý H

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

x^2 + 2x - 2


18

3

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuý H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao<br>Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thuý H
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao
Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thúy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1_Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>N=x<sup>2</sup>+2x-2=(x+1)<sup>2</sup>-3</p><p>Ta có: (x+1)<sup>2</sup>≥0</p><p>&lt;=&gt;(x+1)<sup>2</sup>-3≥-3</p><p>&lt;=&gt;N≥-3</p><p>Vậy min N=-3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thúy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1_Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết:

N=x2+2x-2=(x+1)2-3

Ta có: (x+1)2≥0

<=>(x+1)2-3≥-3

<=>N≥-3

Vậy min N=-3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Hạt Đ

Đã được trả lời 13 giờ trước

A = x² + 2x – 2 = x² + 2x + 1 – 1 – 2 = (x + 1)² – 3 ≥ –3 Min A = –3 <=> x + 1 = 0 x = –1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận