Square root
VBT
Calculator
magnet

Havi T

27 tháng 11 2022 08:26

câu hỏi

x 2 -2 ( m-2 ) x+m 2 -3m+5 = 0 a) Giải pt vs m= 3 b) Tìm các giá trị m để pt có 1 nghiệm x=-4 c) Tìm m để pt có nghiệm kép

x 2  -2 (  m-2 )  x+m 2  -3m+5 =  0 

a) Giải pt vs m= 3

b) Tìm các giá trị m để pt có 1 nghiệm x=-4

c) Tìm m để pt có nghiệm kép


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 12:25

Được xác nhận

Xin chào em Havi T, Bài giải chi tiết: a) Với m= 3 ta có pt <=> x²-2x+5 = 0 <=> pt vô nghiệm b) Để pt có 1 nghiệm x=-4 => (-4)² - 2(m-2)(-4) + m² - 3m +5 = 0 => m²+5 = 0=> vô nghiệm c) Để pt có nghiệm kép thì Δ' = 0 => (m-2)² - (m² - 3m +5) = 0 => -m-1 = 0 => m = -1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11