Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo N

06 tháng 7 2021 03:43

câu hỏi

x^2-10x+21=0


30

1


Nhu T

06 tháng 7 2021 12:35

ta có : x^2 - 10x + 25 -4 = 0 <=>( x^2 - 2 × 5 × x + 5^2 ) - 4 = 0 ( tách 10x ) <=> ( x - 5 )^2 - 2^2 = 0 ( hằng đẳng thức thứ 2 ) <=> ( x - 5 - 2 )×( x - 5 + 2) =0 ( hằng đẳng thức thứ 3 ) <=> ( x -7 ) × ( x -3 ) =0 <=> x - 7 =0 hoặc x - 3 = 0 <=> x = 7 hoặc x = 3 vậy S = { 7 ; 3 } Đây là câu trả lời của mk😅 chúc bạn học tốt nha 😘

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)