Square root
VBT
Calculator
magnet

22 tháng 10 2022 13:35

câu hỏi

X = 100 x100 +10-50 hỏi x bằng bao nhieeu

X = 100 x100 +10-50 hỏi x bằng bao nhieeu

 

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 05:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>X=100x100 +10-50</p><p>&nbsp; &nbsp;=10000+10-50</p><p>&nbsp; &nbsp;=9960</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

X=100x100 +10-50

   =10000+10-50

   =9960

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)