Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức D

19 tháng 12 2022 11:07

câu hỏi

x-100=10×(-7)

x-100=10×(-7)


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 11:18

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần pt bậc 1 Bài giải chi tiết: Ta có: x -100 = -70 x = 30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Đức D

19 tháng 12 2022 11:29

Em cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận