Square root
VBT
Calculator
magnet

Marie A

07 tháng 11 2019 12:59

câu hỏi

x=10^3+2×5^3+5^3/55 giúp mk với mai kt 1 tiết r


0

1


Tuấn N

17 tháng 11 2019 13:07

=5^3×2^3+2×5^3×5^3 =5^3×(2^3+2+1) =125×(8+2+1) =125×11 =1375

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận