Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen N

04 tháng 1 2020 13:58

câu hỏi

x+10=10


0

3


Vũ D

05 tháng 1 2020 00:33

Mình chắc chắn : x + 10 = 10 x = 10 - 10 x = 0

Trần P

05 tháng 1 2020 04:14

Vũ Dương Cầm bạn đã trả lời chính xác

Đào Đ

06 tháng 1 2020 14:43

ngu quá à! x+10=10 x =10-10 × =0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6×9 bằng mấy zậy?:^

32

Lihat jawaban (7)