Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

25 tháng 9 2022 16:21

câu hỏi

Write the place for each description. At this place, you can: f see where people lived years ago.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 16:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về từ vựng.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- At this place, you can see people lived years ago: <strong>Museum</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về từ vựng.

Bài giải chi tiết:

- At this place, you can see people lived years ago: Museum

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)