Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 04:08

câu hỏi

Write SOME or ANY. Grandpa gave ...... chocolate to the kids.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài Kết hợp và viết lại câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Grandpa gave <strong>some</strong> chocolate to the kids.</p><p>Giải thích: Sô cô là không đếm được và đây là câu khẳng định</p><p>(Ông đã đưa vài thanh sô cô la cho lũ trẻ)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài Kết hợp và viết lại câu

Lời giải chi tiết như sau:

Grandpa gave some chocolate to the kids.

Giải thích: Sô cô là không đếm được và đây là câu khẳng định

(Ông đã đưa vài thanh sô cô la cho lũ trẻ)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)