Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Write sentences using the notes below. 1. clear/differences/pattern/student/enrolment/university/in/different years


35

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>There are clear differences in the pattern of student enrolment at university in different years.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.

Bài giải chi tiết:

- There are clear differences in the pattern of student enrolment at university in different years.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)