Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Write sentences, using the clues given 1. you / understand / question? =>


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ cho sẵn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-<strong> Do you understand the question?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với từ cho sẵn.

Bài giải chi tiết:

- Do you understand the question?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)