Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim Đ

12 tháng 4 2020 23:15

câu hỏi

Write complete the sentences, using the given words: 1.I wish/ win/prize/ last year.


0

1


Nhu N

13 tháng 4 2020 06:57

I wish I won the prize last year

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn có cách nào để học tốt tiếng anh không ạ ?

5

Lihat jawaban (1)