Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh V

09 tháng 6 2021 02:33

câu hỏi

Write a short passage ( about 60 - 80 words) about yourself có cả bản dịch nhé


7

3


V. Văn

10 tháng 6 2021 03:11

Chào em có 1 đoạn gợi ý cho em nha. My name is Ken. I am 12 years old. I am from Ho Chi Minh City, Viet Nam. I am studying at Ha Huy Tap secondary school. I can speak three languages: French, Italian, and English. I have three brothers and one sister. My dad is a doctor and my mom is a teacher. In my free time, I like to play football and basketball. I like cooking Italian food such as spaghetti and pizza. Bản dịch gợi ý: Tên mình là Ken. Mình 12 tuổi. Mình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mình đang học trường THCS Hà Huy Tập. Mình có thể nói ba thứ tiếng: Pháp, Ý và Anh. Mình có ba anh trai và một em gái. Bố mình là bác sĩ và mẹ mình là giáo viên. Khi rảnh rỗi, mình thích chơi bóng đá và bóng rổ. Mình thích nấu các món ăn Ý như mì Ý và pizza.

Hạnh H

25 tháng 2 2022 06:29

gb họ bị nếu bầu hậu bầu

Thầy H

01 tháng 8 2022 04:05

Sai rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hlep peelop .hãy sắp xếp

21

Lihat jawaban (4)