Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha V

19 tháng 10 2020 13:29

câu hỏi

Would you like to go to my party on Friday ? I


8

2


Ha V

19 tháng 10 2020 13:30

I'd like to . I'm not doing anything on Friday

Hạnh H

10 tháng 11 2020 14:05

Yes , I like

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)