Square root
VBT
Calculator
magnet

Lien P

07 tháng 4 2021 14:17

câu hỏi

would you like some orange juice 🤔


18

5


X. Quynh

08 tháng 4 2021 02:04

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. Yes, please. (Vâng làm ơn) No, thank you. (Không, cảm ơn.)

Cao T

08 tháng 4 2021 09:00

Yes,please

Bùi T

14 tháng 4 2021 13:34

yes please

Rainy R

20 tháng 5 2021 10:25

Yes please

Kiều N

11 tháng 6 2021 09:07

no ,thank you 🍨

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

good evening

17

Lihat jawaban (5)