Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:36

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS 
 

alt

6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 11:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>1. Chọn đáp án B</p><p>B trọng âm 2 còn lại 1</p><p>A. /ˈmount(ə)n/&nbsp;</p><p>B. /mānˈtān/</p><p>C. /ˈfount(ə)n/</p><p>D. /ˈsərtn/</p><p>2. Chọn đáp án C</p><p>C. nhấn âm đầu, còn lại nhấn âm hai</p><p>A. /rəˈplī/</p><p>B. /əˈpēl/</p><p>C. /ˈôfər/</p><p>D. /səˈpôrt/</p><p>3. Chọn đáp án A</p><p>A nhấn âm đầu, còn lại nhấn âm hai</p><p>A. /ˈansər/</p><p>B. /əˈlou/</p><p>C. /əˈɡrē/</p><p>D. /əˈfrād/</p><p>4. Chọn đáp án C</p><p>C nhấn âm một, còn lại âm hai</p><p>A. /kəmˈper/</p><p>B. /əˈpro͞ov/</p><p>C. /ˈen(t)ər/</p><p>D. /pəˈlo͞ot/<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

1. Chọn đáp án B

B trọng âm 2 còn lại 1

A. /ˈmount(ə)n/ 

B. /mānˈtān/

C. /ˈfount(ə)n/

D. /ˈsərtn/

2. Chọn đáp án C

C. nhấn âm đầu, còn lại nhấn âm hai

A. /rəˈplī/

B. /əˈpēl/

C. /ˈôfər/

D. /səˈpôrt/

3. Chọn đáp án A

A nhấn âm đầu, còn lại nhấn âm hai

A. /ˈansər/

B. /əˈlou/

C. /əˈɡrē/

D. /əˈfrād/

4. Chọn đáp án C

C nhấn âm một, còn lại âm hai

A. /kəmˈper/

B. /əˈpro͞ov/

C. /ˈen(t)ər/

D. /pəˈlo͞ot/
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Toan19999 Q

01 tháng 11 2022 09:39

<p>1B</p><p>2C</p><p>3A</p><p>4C</p>

1B

2C

3A

4C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)