Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:35

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>201. A. alteration</p><p>202. A. royal</p><p>203. C. survive</p><p>204. A. campaign&nbsp;</p><p>205. B. tidy</p><p>206. B. understand</p><p>207. A. diverse</p><p>208. A. present</p><p>209. A. communication</p><p>210. D. maintain</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.

Bài giải chi tiết:

201. A. alteration

202. A. royal

203. C. survive

204. A. campaign 

205. B. tidy

206. B. understand

207. A. diverse

208. A. present

209. A. communication

210. D. maintain

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)