Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

07 tháng 11 2019 08:14

câu hỏi

who are you to say that you


2

1


Nguyễn T

25 tháng 11 2019 13:35

Câu hỏi trên bạn dùng sai ngữ pháp nên mình không hiểu rõ ý bạn muốn nói là gì. Bạn có thể nói câu Tiếng Việt mà bạn muốn nói để mình có thể dịch sang Tiếng Anh lại giùm bạn nhé 😉

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My friend cannot run as fast as me My friend wishes

1

Lihat jawaban (1)