Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương T

14 tháng 12 2022 05:05

câu hỏi

Which school do you go to


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 13:17

Được xác nhận

Chào em, Với những dạng câu hỏi như thế này, mình có thể trả lời theo những cách sau nhé: "I'm going to high school/ secondary school,..." "I'm learning at high school/ university/ secondary school/..." Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Tô L

20 tháng 12 2022 13:40

<p>Which school do you go to? là Bạn học trường nào? &nbsp;</p>

Which school do you go to? là Bạn học trường nào?  

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)